Obeziteyle mücadele için küresel çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyada giderek artan obeziteyle mücadele amacıyla tüm ülkelere küresel çağrıda bulundu.

AA muhabirinin Örgütün Türkiye Ofisi’nden aldığı bilgiye göre, Örgütün Genel Direktörü Jose Graziano da Silva tarafından yapılan çağrı, obeziteyle mücadele için geçen yıl İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 2’inci Uluslararası Beslenme Konferansı’nda alınan taahhütlerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Çağrıda, dünya çapında obezitenin artışı ve ekonomik olarak getirdiği küresel yükün çarpıcı boyutlarına dikkat çekiliyor.

Çağrıya göre, küresel çapta sadece yüksek gelirli ve gelişmiş ülkelerin sorunu olmaktan çıkan obezite ve aşırı kilonun yaygınlığı düşük gelirli ülkelerde dahil tüm bölgelerde artış gösteriyor. Günümüzde ülkelerin yarıya yakını hem yetersiz beslenmeyle hem de aşırı kilo ve obeziteyle mücadele ediyor. Yetersiz beslenme ve obezite aynı topluluklarda, hatta aynı hanenin içinde bile birlikte yer alabiliyor.

Dünyada yaklaşık iki milyar insan aşırı kilolu

Çoğu yoksul ve orta gelirli ülkede gelir artışıyla birlikte yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte, uygun fiyatlı işlenmiş gıdaların küresel ölçekte elverişli hale gelmesi insanların yaşam tarzlarında değişime yol açtı. Beslenme alışkanlıkları ve azalan fiziksel aktivite de bu değişimin bir parçası haline geldi.

Dünyada 2000’den 2013’e kadar hiçbir ülkede obezite verilerinde bir düşüş görülmedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre, 1.9 milyar insan aşırı kilolu, bunların üçte biri ise obez.

Obezitenin sosyal ve ekonomik bedelleri dengesiz beslenmenin getirdiği sonuçlarla birleşince toplumların altından kalkamayacağı yüke neden oluyor.

FAO’nun her yıl yayınladığı Gıda ve Tarımın Durumu Raporu’nun 2013 dönemine verilerine göre, aşırı kilo ve obeziteden kaynaklı sosyal yük, son 20 yıl da ikiye katlandı. Raporda yayınlanan tahminlere göre aşırı kilonun ve obezitenin başlıca nedeni olan bulaşıcı olmayan hastalıkların getirdiği toplam maliyet ise 2010’da 1.4 trilyon dolar.

ABD merkezli McKinsey Küresel Enstitüsünün kısa süre önce obezitenin küresel maliyetiyle ilgili yaptığı çalışmaya göre de kalp hastalığı riski, hipertansiyon, kriz, diyabet ve hayat kalitesini düşüren bazı kanser türlerinin faturası yılda 2 trilyon dolarla maliyet listesinin üst sıralarına kadar çıkabiliyor. Listenin başlarında 2.1 trilyonla sigara ve silahlı çatışmalar var.

Açlık, yetersiz beslenme, mikrobesin yetersizlikleri ve obezite gibi dengesiz beslenmenin tüm türleriyle mücadele etmek için beslenmenin sosyokültürel, ekonomik ve politik boyutlarına yoğunlaşmak gerekiyor.

Geçen yıl İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 2’inci Uluslararası Beslenme Konferansı’na katılan ülkelerin temsilcileri, yetersiz beslenme, büyüme geriliği, aşırı zayıflık, mikrobesin yetersizlikleri, obezite ve bulaşıcı olmayan hastalıklara çözüm getirmek için ”Beslenme Üzerine Roma Deklarasyonu” ve ”Eylem Çerçevesi”ni kabul etmişti.
 

(AA)

.

Etiketler: , , , , ,

Obeziteyle mücadele 3 yaşından başlayacak

Türkiye’de obeziteyle mücadele için çocukluktan başlayarak, sağlıklı beslenme faaliyetlerinden bilinçlendirme çalışmalarına, riskli bireylerin izlem ve tedavisinden, fiziksel aktiviteye kadar birçok tedbir alınacak.

Sağlık Bakanlığının program koordinatörlüğündeki ”Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı”na göre, Türkiye’nin 6-11 yaş kilolu ve obez nüfus oranı 2018’e kadar yüzde 22,9’dan yüzde 21,1’e, 19 yaş ve üzeri obez nüfus oranı ise yüzde 30,3’den yüzde 25’e düşürülecek.

Plana göre, örgün eğitim alan bireylerin obeziteye ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla eğitim programları, eğitim modülleri, kitap, broşür, afiş, faaliyet-boyama kitapları, video film gibi materyaller geliştirilecek.

3-6 yaş ve ilköğretim çağı çocukları için egzersiz programları geliştirilecek ve uygulanması sağlanacak.

Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite araştırması yapılacak. ”Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi” ve ”Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi” güncellenecek ve tanıtımı yapılacak.

-Müfredat değişikliğine gidilecek

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik obeziteyle mücadele konularında seminer, konferans, panel, yarışma gibi faaliyetler düzenlenecek. Okul hemşireleri ve toplum sağlığı hemşireleri için obezite ve diyabet konusunda uzaktan eğitim modülü geliştirilecek.

İlk, orta ve lise müfredatında obeziteyle ilgili gerekli görülen değişiklikler yapılacak.

Öte yandan çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylere yönelik sağlıklı beslenme programları yürütülecek. Bu kapsamda güncellenen Kantin Genelgesi yürürlüğe konulacak. ”Beslenme Dostu Okul” programı kapsamında sertifikalı okul sayısı artırılacak, eğitim verilecek ve gerekli denetimler yürütülecek. İlköğretim okullarında yürütülen ”Okul Sütü Programı”nın sürdürülebilirliği sağlanacak.

-SUT’da obezite tedavisinin yer alması sağlanacak

Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyler fazla kiloluluk ve obezite açısından değerlendirilecek ve tedavi programına dahil edilecek. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Hastane Bilgi Sistemi veri tabanlarının obezite konusunda veri üretmesini sağlayacak mekanizma kurulacak. Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) obezite tedavisinin yer alması sağlanacak ve obezite cerrahi merkezlerinin standartları ve ameliyat endikasyonları belirlenecek.

-Daha çok hareket daha çok sağlık

Halkın fiziksel aktivite yapma bilincini geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten yerel yönetimler, özel sektör ve STK gibi kuruluşlar, ödüllendirilerek farkındalık çalışmaları desteklenecek. Açık alanlardaki fiziksel aktivitelerin gerçekleştirildiği ekipmanların ve parkurların doğru kullanılabilmesi için kılavuzlar veya panolar hazırlanacak ve buralarda spor eğitimi almış kişilerin halkın en çok kullandığı vakitlerde yarı zamanlı çalışması sağlanacak.

Spor dostu okul programı geliştirilecek. Kulüpleşme sağlanarak sporcu altyapısı güçlendirilecek. Spor tesisi olmayan okullara tesis yapılması sağlanacak. Okullardaki beden eğitimi ve spor derslerinin daha aktif işlenmesi için müfredat değiştirilecek.

(AA)

Etiketler: , , , , ,
null
    null