Asgari Geçim İndirimi Hakkında Bilgiler

asgari geçim indirimi hesaplama ,asgari geçim indirimi tablosu ,asgari geçim indirimi formu ,asgari geçim indirimi hesabı, asgari geçim indirimi muhasebe kaydı, asgari geçim indirimi tutarları ,asgari geçim indirimi bordrosu 

1)Asgari geçim indiriminden kimlerin yararlanıp yararlanmayacağı?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.
Ancak,
*Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
*Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
*Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
*Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler ise;
asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardır.
2)Asgari geçim indirimi tutarı nasıl hesaplanır?
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
* Mükellefin kendisi için % 50’si,
*Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
*Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
*Diğer çocuklar için % 5’i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , , , , ,
null
    null